דניאל (דניאל)

דניאל אינו נזכר בקוראן , אולם הוא נחשב באסלאם לאחד הנביאים שקדמו למוחמד . באגדה המוסלמית דניאל הוא מגלה עתידות ומקור לנבואות אסטרולוגיות ולרמיזות לאחרית הימים . נבואתו של דניאל "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה" ( יב , , " י נתפסה כרמז להופעתו של מוחמר , או כהוכחה לכך , שהחיליף אל חכים יהיה למשיח בשנת 1335 למניין השטרות , היא שנת 1023 לסה"נ . לדניאל מיוחסות נבואות אפוקליפטיות , בין השאר בגלל הסיפור שלפיו נמצא ספר המכיל נבואות כאלה בארון המתים של דניאל , עם הכיבוש המוסלמי של טוסטאר . הספר והגופה נקברו שוב בפקודת הח'ליף עומר . כמה מסורות מייחסות את השם דניאל לשתי דמויות שונות : דניאל של חורבן הבית הראשון בירושלים ושל גלות בבל , אב ובנו . הראשון , בנו של יהויקים מלך יהודה , והשני , דודו של כורש מנישואים ( התייחסות מסולפת לנישואי אחשוורוש ואסתר . יתר על כן , על פי אחת המסורות , אחשוורוש גויר בידי מרדכי היהודי ולמד מפי דניאל ושלושת רעיו . ( המסורת המוסלמית משמרת , אם בי בצורה מסולפת , ארועים המופיעים בספר דניאל : דניאל ורעיו בחצר נבוכדנצר , חלומות נבוכדנצר , דניאל בגוב האריות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל