עזרא (עוזייר)

עוזייר מזוהה במסורת המוסלמית עם עזרא הסופר . באיזכורו היחיד בקוראן נאמר : " היהודים אומרים : עוזייר הוא בן האלוהים , והנוצרים טוענים לעומתם כי ישו הוא בן האלוהים" ( ט , . ( 30 באגדה מתואר עוזייר כאחד מבעלי התורה . כאשר העם חטא , אלוהים שלל ממנו את ארון הברית ובעקבות זאת נשתכחה ממנו תורתו . לאחר שעוזייר מתאבל מרה , אש האלוהים ממלאת כל ישותו בתורה והוא מלמדה שוב לעם , וארון הברית מוחזר למקומו . לפי גרסה אחרת , עוזייר היה נער בעת חורבן בית המקדש ושריפת ספרי התורה . רק הוא זכר את התורה בעל פה . כשהזדקן , והוא עדיין בגלות בבל , הוא שאל כיצד יוכל אלוהים לממש את הבטחתו , לקומם את הארץ מהריסותיה ולבנות מחדש את בית המקדש . מיד נפלה על האיש תרדמת אלוהים , שלא הקיץ ממנה אלא לאחר מאה שנה . משפקח את עיניו וראה את חמורו , שהתפגר בינתיים , והנה הוא קורם עור ועצמות , הבין עוזייר את פשר הנס וחזר אל כפרו , כדי לבשר על שיבת ציון . שיבת ציון , בניין בית המקדש ויום תחיית המתים המרומזים בסיפור זה , השפיעו על האמנים המוסלמים לדורותיהם . בכתב יד עות'מאני מהמאה ה 16 המדבר על תחיית המתים וביאת המשיח , מתואר עו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל