נבוכדנצר (בוח'ט נצאר)

בקוראן מסופר על בני ישראל שחטאו פעמיים ולכן נענשו פעמיים . תאור הארועים מעורפל , אך ברור שהקוראן רומז על חורבן בית המקדש הראשון והשני . לפי האגדה המוסלמית , העונש בוצע בידי גולית , סנחריב , נבוכדנצר , אחד המלכים הנבטים , או הפולשים הפרסים . מבין המתווכים ששלח אללה להעניש את בני ישראל , בולטת דמותו של נבוכרנצר . לביוגרפיה של נבוכדנצר נוסף סיפור פולקלוריסטי הקשור בצעירותו . אחד מבני ישראל חלם כי צעיר יתום ועני יחריב את בית המקדש וישמיד את העם . הוא יצא לחפש אחרי אותו צעיר , הגיע לבבל , ושם מצאו . במשך כמה ימים הוא נתן לצעיר כסף כדי לקנות בשר , לחם ויין . בתמורה הוא ביקש מאותו צעיר , נבוכדנצר , הבטחה כתובה כי בעלותו לשלטון יחוס על חייו ועל חיי בני משפחתו . בכמה גרסאות של הסיפור נשתרבב גם שמו של יוחנן המטביל . מסופר כי נבוכדנצר החריב את בית המקדש כעונש על רצח יוחנן המטביל . הישראלי , מושיעו של נבוכדנצר הצעיר , לא היה בירושלים ביום החורבן , וכך איש לא ניצל בעזרת ההבטחה הכתובה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל