יונה (יונס)

יונה הנביא ( יונס , ( הוא נביא נערץ באסלאם ואחד מצאצאיו החשובים של אברהם אבינו . הוא נחשב לאחד השליחים הבכירים של אללה , ופרק שלם בקוראן ( סורה י ) מוקדש לו . יונה והדג היו באסלאם לסמל הישועה האלוהית . יונה מתואר כמי שנמלט מעירו ונטש את עמו בלי רשות האלוהים , והוא נענש במעין גהינום בבטן הדג , שם נותר ארבעים יום , פרק זמן זהה להתבודדות אדם הראשון לאחר גירושו מגן עדן . לאחר שנטהר יצא מבטן הדג , טהור כתינוק בן יומו , וכך נפלט לחוף בודד על ידי הלוויתן , ואלוהים הצמיח במקום עץ כדי להצל עליו , ושלחו אחר כך לעיר גדולה , שאזרחיה קיבלוהו בשמחה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל