נוסעי האוניה עומדים להשליך את יונה הימה. ציור מהמאה ה־7ו