איוב (איוב)

איוב מתואר בקוראן כאחת הדמויות הנבחרות על ידי אלוהים , לצד דוד ושלמה , יוסף , משה ואהרון , ישו ועוד . הוא נזכר בקוראן בשני מקומות עיקריים ( כא , ; 84-83 לח , . ( 44-41 סבלו הנורא של איוב וישועתו בשל אמונתו ודבקותו הבלתי מתפשרת בבוראו , זכו להתייחסות נרחבת באסלאם . הקוראן מספר על סבלו של איוב מידי השטן ועל תחינתו לאלוהים . הוא נגאל ממכאוביו , בגמול לאמונתו , בבחינת מופת לבני אנוש ( כא , . ( 41 סופרים מאוחרים מפרטים את סבלו וסבל משפחתו . לפי האגדה , אשתו רחמה , המשיכה לטפל בו , אפילו כאשר הכל נטשוהו בשל חוליו הנורא . לאחר שהשטן נכשל להטותו מאמונתו הצרופה , הוא ניסה לפגוע בו על ידי הטיית אשתו , אך איוב היה נכון אפילו להענישה על שהקשיבה לשטן . היה זה אות שהוא עמד בנסיון ותפילותיו נענו . איוב נרפא מפצעיו באמצעות מעיין פלאי שבקע לרגליו והמלאך גבריאל ( ג'יבריל ) כיסהו בגלימה ונתן בידו רימון , סמל לחיי הנצח בגן עדן , שלהם זכה איוב בשל צדקנותו .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל