יחזקאל (חיזקיל)

יחזקאל מכתה בקוראן חיזקיל אבן בורי — שיבוש של יחזקאל בן בוזי . בקוראן מופיע סיפור על מוות בעקבות מגיפה , ותחיית המתים , בהשראת חזון העצמות היבשות של יחזקאל . הארוע מיוחס לתקופה שבין זמנו של יהושע לזה של דוד . יחזקאל נחשב כמי שנולד בתקופה מאוחרת יחסית בחיי אמו , לאחר שהתפללה לפרי בטן ואלוהים נענה לתפילתה ( בדומה לסיפור לידתו של שמואל . ( מסורת ממקור לא ברור מייחסת את השם יחזקאל לאדם האנונימי המכונה בקוראן "המאמין במשפחת פרעה / שעליו נאמר כי בנה את התיבה שבה הונח משה על שפת היאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל