אלישע (אליסע או: אליאשע)

אלישע נזכר בקוראן פעמיים : פעם אחת , ) ( 86 יחד עם ישמעאל , יונה ולוט , ופעם שניה ( לח , ( 48 עם ישמעאל ודו אל כפל , הנחשב , בדרך כלל , כיורשו . המסורת המוסלמית מזהה את אלישע עם בנה של האלמנה שאצלה התגורר אליהו , בעת הבצורת ( מל"א יז , ט . ( אליהו ריפא אותו ממחלתו , והוא היה לתלמידו , לבן לווייתו , ולבסוף ליורשו . לפי המסופר בקוראן , אלישע קדם בהרבה לשאול , והפגישה עם בעלת האוב בעין דור מיוחסת לו ולא לשאול . אלישע נזכר גם כאחד משומרי ארון הברית .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל