אליהו הנביא (אליאס)

לפי הקוראן ( לז , ( 130-123 אליהו הנביא היה אחד השליחים שנשלחו אל בני עמם כדי לשדלם לחדול מלסגור לבעל ולעבוד את האלוהים . העם , מכל מקום , התייחס אליו באל מאחז עיניים ( ו , . ( 85 הוא נזכר בקוראן כאחד הצדיקים לצד זכריה , יוחנן המטביל וישו . ככלל , אליהו נזכר מעט מאד בקוראן , אך הוא תופס מקום בולט בספרות המאוחרת , המדגישה את מלחמתו בנביאי הבעל , שאינה נזכרת מפורשות בקוראן ( אך נרמזת אולי בסורה ו , . ( 85 קורותיו של אליהו , הנושאים אופי דרמטי הרצוף בסמלים ובאמונה צרופה באל יחיד , היו נושא חביב לאגדות רבות במסורת המוסלמית . האחת מהן מספרת על אליהו שהוכיח את אחאב ( לג'אב , ( ונאלץ להימלט ולהסתתר מפניו שבע שנים . כעונש על רשעותו של אחאב , בנו האהוב נופל למשכב . הוא האשים את אליהו ושלח נגדו 2 , 000 נביאי בעל כדי להורגו , אך הם שבו על עקבם מלאי כבוד ויראה כלפיו . אחאב שיסה בו חמישים חיילים מזוינים שניסו להערים עליו בזמן שעברו לצידו . אך הוא התפלל לאלוהיו להכחידם באש , אם שקר בפיהם , וכך היה . גורלו של גדוד נוסף שנשלח נגרו היה דומה . במסורת העממית היא מזוהה לרוב עם אלח'אדר ( הירוק , ( רמז לנצח...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל