גולית (ג'אלות)

גולית נזכר בקוראן כג'אלות . מוחמר מספר אודותיו על הפחד שאחז בבני ישראל מולו ומול צבאו . אללה , מכל מקום , עודד את רוחם והעניק להם כוח ואומץ לב , ודוד הרג את גולית ( ב , . ( 252-250 לפי האגדה המוסלמית , נמנה גולית עם מלכי כנען הקדומים , המתקשר למסורת אחרת לפי מוצאו מקרב העמלקים . עין חרוד מכונה בערבית עין גיאלוד , וכן המבצר בעמאן בראש האקרופוליס מכונה בידי מוקדסי קצר גיאלות — מבצר גולית . מצודת גלית ( קצר ג'אלוד ) ידועה גם בפינה הצפונית מערבית של העיר העתיקה בירושלים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל