דוד (דאוד)

לדוד חשיבות יוצאת דופן במסורת המוסלמית . הוא היה ידוע כבר בתקופת הג'היליה , ותואר שם כממציא לבוש השריון , וכבעל ספר תהילים . מוחמד מעיד כיצד לימד אללה את דוד להכין שריון ולרקוע בברזל ( כא , , ( 80 וכי אללה נתן בידיו את ספר תהילים ( לד , . ( 10 דוד מתואר בקוראן באמרי שפר , ביחד עם בנו שלמה . לפי המסופר , הוא ניחן בחכמה : " ואלהיט נתן בידו את מלכותו וחכמה ולימד אותו כל אשר חפץ ליבו" ( ב , . ( 252 דוד נחשב במסורת המוסלמית כממלא מקומו של אללה עלי אדמות על כס המשפט : "דוד , הנה אנחנו שמנו אותך לח'ליף על האדמה וחרצת משפט צדק . " לפי המסופר , חילק דוד את זמנו בין עבודת האלוהים , נשותיו הרבות ומשפט , והקדיש לכל אחד מעיסוקיו אלה יום אחד בשבוע . כן התמסר למוסיקה ולעבודת האלוהים בהשראת המלאכים . גם באגדה המאוחרת , קיימת התייחסות נרחבת לדוד . מסופר , בין השאר , כי בעת שדוד הסתתר במערה בבורחו מפני שאול , הוא ניצל הודות לקורי העכביש בפתחה . האגדה מספרת , כי במרד אבשלום עלה דוד לקבר אוריה החיתי כדי לבקש מחילה על חטאיו .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל