שאול (טאלוט)

בקוראן מסופר כי לאחר מות משה דרש העם להמליך עליו מלך , ואלוהים בחר בשאול . העם לא מצא אותו ראוי למלוכה , והקוראן מייחס לשאול כמה סיפורים מקראיים שאינם שייכים לזמנו של שאול , כדי לפארו . שאול הצטיין בידיעותיו הרבות ובקומתו הגבוהה ( מכאן גם שמו הערבי , מלשון טאלי — ארוך . ( עדות להתאמתו לשלטון יש לראות בכך , שהמלאכים דאגו להחזרת ארון הברית עם השכינה . בארון היו לבבות של נביאים , הלוחות , מטה משה ומצנפת אהרון ומטהו ( בתנ"ך קדמה , כזכור , החזרת ארון הברית להמלכת שאול . ( הקוראן מייחס לשאול מבחן שערך לבני עמו בנהר , ורק מי ששתה מכף ידו הצטרף אליו למלחמה באויב . באותו קרב הביס דוד את גולית . לפי המסורת המאוחרת , מספר המאמינים שלחמו לצידו של מוחמר בקרב באדר , היה כמספר בני ישראל שעברו את מבחן המים של שאול ( בתנ"ך , כזכור , גדעון הוא זה שערך את המבחן הנזכר . ( בספרות המוסלמית מובאים סיפורים רבים ומפורטים על יחסיו של שאול עם דוד , הבטחתו להשיא את בתו למי שיהרוג את גולית , ונסיונותיו להרוג את דוד לאחר שזכה באהדת העם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל