שמואל (סמואל)

שמואל אינו נזכר מפורשות בקוראן , אך בסורה ב , 249 מסופר על בני ישראל המבקשים מהנביא שימלוך עליהם מלך . לאחר שהנביא מבשר להם שהוא בחר בשאול ( חלוט , ( הם סירבו להמליכו . מהתאור עולה בבירור , שהכוונה לשמואל . שמו נזכר בספרות המאוחרת , שם נזכרים בהקשר אליו גם דוד ושאול .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל