יהושע (יושע)

הקוראן אינו מזכיר את יהושע בשמו , אך קיומו נרמז בעת כיבוש הארץ : בעת שבני ישראל חששו מן העמלקים , עודדו אותם שני אנשים יראי שמיים , המזוהים עם יהושע בן נון וכלב בן יפונה , שנמנו עם שנים עשר המרגלים ששלח משה . אין גם ספק כי נערו של משה , שליווהו במסעו לח'אדיר , אינו אלא יהושע . האגדה המוסלמית הוסיפה לדמותו של יהושע פרטים שאינם מצויים בתנ"ך . על יהושע הוטל לעורר במצרים את האמונה האמיתית . כדי לאפשר למשה לסיים את חייו בשלווה , מוצג יהושע כנביא עוד בחייו . המסורת הערבית חלוקה בקשר לשאלה האם הנצחון על עמלק ( ובלעם ) התרחש בימיו של משה , או רק בימי יהושע , כפי שמקובל היום לחשוב . יהושע , המבקש להשלים את הנצחון לפני כניסת השבת , דורש לעצור את השמש במהלכה . תחילה היא מסרבת , בטענה שהיא ממלאת צו אלוהי בדיוק כמו יהושע , אך לבסוף נעתרה לבקשתו . המסורות המוסלמיות מתייחסות לסיפור מעילת עכן . לאחר הנצחון מגיש יהושע את השלל כקורבן , אך מן השמיים לא יורדת אש לאכול אח הקורבן . התברר כי היתה מעילה ומשה מכנס את ראשי השבטים . ידו של החוטא נדבקת לידו של משה . בכליו של החוטא נמצא ראש שור משובץ באבנים טובות ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל