אהרון (הארון)

בקוראן אהרון , אחיו של משה , נקרא הארון . כאשר ה' ציווה על משה להתייצב בפני פרעה , הוא ביקש שאחיו ישמש לו כפה ( כ , . ( 36-30 במקום אחר , משה ביקש מאלוהים להרשות לאהרון , שהיטיב לדבר , לייצגו ( כח , . ( 35-34 אהרון מילא תפקיד חשוב בהקמת עגל הזהב , ונאלץ לעשות כך משום שחשש שהעם יתנכל לו אם לא יעשה כך . אהרון נקבר בהר ההר שבארץ אדום , וקברו הוא מהקברים הנערצים ביותר בעבר הירדן במסורת המוסלמית והיהודית כאחת . מסורת אחרת מצביעה על קברי בני אהרון במסגד אל אקצא .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל