משה (מוסה)

אישיותו של משה ופועלו תופסים מקום מרכזי בקוראן . ואמנם , משה נזכר יותר מכל נביא אחר , בעיקר בפרקים הראשונים מתקופת מדינה . מעמדו המיוחד באסלאם מוסבר בכך , שהביא לעמו חוקה כתובה ועל שזכה לדבר עם אלוהים פנים אל פנים . קורות חייו מסופרים באריכות רבה . משה , ביחד עם נוח ואברהם , היו המאמינים הראשונים ומשה ניבא את הופעתו של מוחמד ( מב , . ( 11 חייו היו מופת למוחמד בשקפם את גורלו הוא . הדמיון ביניהם בא לידי ביטוי בסיפורים רבים : משה הואשם על ידי המצרים בנסיון להטותם מדת אבותיהם , ומוחמד הואשם באופן דומה בידי בני עירו , מכה . הקוראן מתאר את קורות משה באופן דומה למדי לתאור המקראי : הולדתו , הצלתו מידי חיילי פרעה , הריגת המצרי , עבודתו כרועה אצל יתרו , נישואיו לבת יתרו , הסנה הבוער , מאבקו לשחרור בני ישראל ממצרים , חציית ים סוף , הנדודים במדבר , מעמד הר סיני ופרשת עגל הזהב . רוב הסיפורים מבוססים על המקרא ומסורות ואגדות יהודיות ואחרות , לעתים בשינויי נוסח . כך , למשל , סיפורו של יעקב שעבד שבע שנים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל