בנימין (ביניאמין)

בקוראן נזכר בנימין , ללא ציון שמו , בתאור תולדות יוסף , כאחיו מאותה האם . המסורת מפארת את הסיפור המקראי הקשור בו , תוך התייחסות מיוחדת למותה של אמו בעת לידתו . למסורת זו נצטרפו גם תוספות מן האגדה העברית , כגון הקשר האטימולוגי של שמות בניו עם אחיו הבוגר האבוד . במיסטיקה המוסלמית מסמל הצמד יוסף-בנימץ את הקשר הקדמון בין האל לחוטא . קברו המסורתי של בנימין נמצא בתחום כפר סבא .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל