נשות החצר המצריות מאבדות את עשתונותיהן למראה יופיו של יוסף. איראן, המאה ה־19