יוסף (יוסוף)

סיפור חייו של יוסף זכה לחשיבות יוצאת דופן בקוראן ופרק שלם מוקדש לו ( יב : סורת יוסוף . ( הסורה פותחת במלים : "אנו נספר לך את היפה שבסיפורים בגלותנו לאוזניך לקוראן זה . " השנאה והסבל שהיו מנת חלקו של יוסף בראשית דרכו , והמעמד והתהילה שלהם זכה בהמשך , דומים לגורלו של מוחמד , שנתקל אף הוא בבוז בראשית דרכו . התאור העשיר המובא בקוראן זכה לפיתוח ולהרחבה בסיפורת ובאגדה המוסלמית , המבוססות בחלקן על מדרשים ומסורות יהודיים . בתחילת הסיפור מזהיר יעקב את בנו האהוב יוסף , לבל יהין לספר לאחיו את חלומותיו על השמש , הירח והכוכבים כדי שלא לעורר את חמתם . אך יוסף לא שעה לדבריו , ואחיו הזועמים השליכוהו בהזדמנות הראשונה לבור , בספרם לאביהם כי הוא נטרף על ידי זאב ואף הציגו בפניו כתונת מוכתמת כביכול בדמו להצדקת דבריהם . הקוראן ממשיך ומספר על המוצאות את יוסף , בהסתמכו בעיקר על התנ"ך והאגדה . שיירת המדיינים היורדת מצרימה נוטלת עמה אה יוסף והוא נמכר לעבד . מתוארים בפרוט הקשרים בין יוסף לאשת מלך מצרים פוטיפר , המתאהבת בו עד שגעון . יוסף נמנע מליפול ברשתה , שכן אלוהים היה לצידו . במסכת הקשרים ביניהם יש נסיון ברו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל