רחל (רחיל)

רחל , אשתו האהובה של יעקב ואם יוסף ובנימין , איננה נזכרת מפורשות בקוראן . קיומה נרמז , מעל מקום , בסורה ד , ; 23 "אל לך לקחת שתי אחיות באותו זמן ; אך אם נעשה כבר הדבר יסלח האל ויעתיר רחמיו . " משפט זה רומז , לדעת הפרשנים , על יעקב שנשא לו את רחל ולאה . לפני שניתנה תורה לישראל בהר סיני , נישואים אלו נחשבו לחוקיים ותקפים . החוק המוסלמי היה דומה . נאמר על מוחמד שאסר על נישואים מעין אלו ( של שתי אחיות , ( אך לא פירק נישואים קיימים לפני שחוקק חוק זה . ועם זאת , המסורת המוסלמית גורסת , כי יעקב נשא את רחל לאחר מות לאה , רק אחרי שעבד אצל לבן 14 שנים . חשיבותה של רחל באה לידי ביטוי ( באגדה ) גם בסיפורו של יוסף : יוסף ירש את יופיו מרחל אמו ויחדיו היו להם תשעה קבין מיופיו של העולם ( ולפי מסורות אחרות , חצי או שני שלישים . ( כאשר יצא יעקב מלבן , נותר חסר אמצעים . בעצת יוסף , הוא גנב את התרפים מלבן . לפי המסופר , כאשר יוסף נמכר על ידי אחיו לשיירת סוחרים וזו עברה ליד קבר רחל , יוסף השליך עצמו מהגמל אל מרגלות הקבר ומירר בבכי : "אוי , אמי , ראי את אשר עוללו לבנך ; מעילי נלקח ממני , הושלכתי לבור , סוקל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל