יעקב (יעקוב)

יעקב נזכר בקוראן ביחד עם אביו וסבו ; "זכור את עבדינו , את אברהם ויצחק ויעקב , בעלי הידיים והפקחים" ( לח , . ( 45 יעקב נזכר בקוראן כאחיו של יצחק ובנו של אברהם . מלאכי השמיים מבשרים על לידתו לאברהם ושרה , יחד עם הבשורה על לידת יצחק . רק לאחר ביקורו של מוחמד במדינה הוא נוכח שאברהם , ישמעאל ויצחק הם אבותיו של יעקב , וכי יעקב הוא אבי 12 השבטים . יעקב לוקה בעיוורון מרוב צער על אובדן בנו , ונרפא רק לאחר שכתונת יוסף , שהובאה אליו ממצרים , נוגעת בעיניו . כששמע כי יוסף נטרף , הוא מבקש לראות את החיה במו עיניו . האחים מביאים לפניו את הזאב הראשון שנקרה בדרכם , ובאורח פלא מתחילה החיה לדבר ומגלה את התרמית . לפני מותו מצווה יעקב על בניו להיות נאמנים לחוקי אברהם ( ב , . ( 126 האגדה מספרת כי יעקב ועשו נלחמו ביניהם כבר בבטן אמם . יעקב אמור היה להיוולד ראשון , כלומר לזכות בבכורה , אך ויתר כדי להציל את אמו , שעשו איים להורגה . סיפורי מסעו של יעקב לחרן ושהייתו אצל לבן , מובאים בדומה לגרסה המקראית , אך יעקב נושא את רחל לאשה רק לאחר מות לאה , בשל האיסור על נשיאת אחיות .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל