יצחק (איסחק)

יצחק מתואר בצאצא של אברהם , כנביא וכתמים דרך . סיפור העקדה ( לז , ( 110-99 אינו מזכיר מפורשות את יצחק , והמסורת המוסלמית המאוחרת גורסת , שהיה זה ישמעאל . יצחק נזכר פעמים אחדות בקוראן , בשמו הערבי "איסחק . " הוריו נתבשרו על לידתו על ידי המלאכים "אשת [ אברהם ] עמדה וצחקה , כאשר בישרנו לה על יצחק , ואחרי יצחק , יעקב . אללי , האם אלד בן כאשר אני כבדת ימים וכך גם בעלי" ( יא , . ( 74 לפי המסופר בספרות המאוחרת , אברהם נהג לאכול רק כאשר יכול היה לחלוק את פתו עם עניים . והנה חלפו ימים אחדים מבלי שבא אוכל אל פיו . לשמחתו הופיעו לפתע שלושה זרים והוא הציע להם ארוחה כיד המלך , אך הם סירבו לקחתה מבלי שישלמו את מלוא התמורה . אברהם השיבם , כי התמורה תהיה בברכה שיאמרו לפני הארוחה ולאחריה . או אז ניבאו האנשים כי שרה תלד בן . שרה צחקה , שכן היא היתה בת תשעים שנה ואברהם בן מאה ועשרים ... אברהם אמר , שאם יוולד לו בן הוא יעלהו לעולה לאלוהים . כאשר היה יצחק בן שבע , הם ביקרו במקום הקדוש . אברהם חלם למחרת שעליו להעלות קורבן לאלוהים . בבוקר הוא הקריב שור וחיל ק את בשרו לעניים , אך בחלומו שוב נדרש לקורבן גדול י...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל