ישמעאל (איסמעיל)

ישמעאל מתואר בקוראן כצדיק ובנביא : "היה מקים הבטחה ויהי שליח ונביא . ... מצוה את בני ביתו על התפילה ועל הצדקה והיה רצוי לפני אלוהיו" ( יט , . ( 56 , 55 אך רק במדינה נודע למוחמד כי מדובר בבנו של אברהם וממייסדי אבן הכעבה במכה , ואחד מאבות האסלאם . בדומה לשאר האבות , היה אחד מנאמניו של אללה , אף שלא השתייך לדת יהודית ולא לנוצרית ( ב , 9 וו , . ( 127 בסיפור העקדה מוחמר זיהה את הקורבן כישמעאל , מסורת שהיתה רווחת בקרב חכמים מוסלמים , אף שאינה נזכרת מפורשות בקוראן . לפי המסופר , גם היהודים ידעו זאת , אך בקנאתם הם התעלמו מכך במתכוון . המסורת המוסלמית מוסיפה ומספרת , כי לאחר שאברהם גירש את הגר מעל פניו , היא נדדה בהרים שמסביב למכה , בחפשה אחר מקור מים , ובאופן פלאי מים פרצו במקום ( באר הזמזם . ( התרחשות זו עמדה מאוחר יותר במרכז החגיגות מסביב לכעבה בעת החג , ' שבן הערבים מאמינים שישמעאל הוא אבי כל שבטי ערב .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל