לוט (לוט)

לוט , אחיינו של אברהם , נזכר בקוראן פעמים אחדות . הוא נמנה עם הנביאים השליחים שקדמו למוחמד , באיש המתעמת עם בני עירו , שאליהם מכוונים דבריו . חטאי "עמו של לוט , " מלבד חוסר האמונה , התבטאו באי הכנסת אורחים ומעשי רשע . למרות תחינותיו של אברהם לרחמים , נענשו החוטאים במהפכת סדום ועמורה . סדום וערי הכיכר חרבו בידי שליחי אלוהים . לוט ומשפחתו ניצלו , להוציא את אשתו שהפרה את האיסור ופנתה לאחור בעת המנוסה . השם סדום עצמו לא נזכר בקוראן . ים המלח , הקשור בנוף האזור , נקרא עד היום בפי הערבים "בחר לוט . " נראה כי דמותו החיובית של לוט בקוראן נובעת מהשפעות נוצריות ולא יהודיות . יחסו של מוחמר אל אשת לוט הוא שלילי , ורק בפרקים מאוחרים הוא מציין כי היא אינה בין הניצולים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל