אברהם (איברהים)

אברהם נחשב במסורת המוסלמית לאחת הדמויות המקראיות הנערצות ביותר . אברהם נזכר בקוראן בעשרים וחמישה פרקים — יותר מכל דמות מקראית אחרת ( למעט משה . ( הוא מכונה בקוראן "צדיק , " "תניף" ( חסיד , מאמין באל אחד , ( "חליל אללה" ( ידיד ה , (' "נכי" ו"רסול" ( שליח , וכמי שהביא לאנושות את התורה הכתובה . ( הקוראן מעיד על דרכו מעבודת הכוכבים לעבודת אלוהים וניתוץ פסלי אביו , שבעטיים הוא הושלך לכבשן אך ניצל בדרך נס ( להלן . ( בתקופת מכה ראה בו מוחמד נביא גדול , ובמדינה הוא מתארו כמוסלמי קדמון , ומייחס לו את הטפת הדת האמיתית , שמוחמד לא בא אלא לחדשה לאחר שסולפה בידי היהודים והנוצרים : "הלא אברהם לא היה יהודי ולא היה נוצרי , אך היה יחניף' מסור ומתנגד לעובדי האלילים" ( ג , . ( 60 : 58 מודגש כאן רעיון קדמותה של דת אברהם , לפני לידת הדת הנוצרית והיהודית והקשר לאסלאם . באופן דומה , ייסוד הכעבה כבית תפילה מוסלמי , נועד לעבודת אל אחד ויחיד , הקושרו לדת האסלאם . אברהם נחשב , אפוא , למייסד הכעבה והמקדש במכה , ביחד עם בנו ישמעאל . סיפור העקדה המובא בקוראן , מבטא את נאמנותו של אברהם לבוראו . ברם לפי המסורת המוסלמ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל