נמרוד (נמרוד)

נמרוד היה , לפי האגדה המוסלמית , אחד מארבעת המלכים החשובים בימי קדם , אך הוא גם נודע בחוסר אמונתו באלוהים ( ביחד עם נבוכדנצר . ( הוא מתואר בקוראן כאויבו של אברהם , בעל האמונה הצרופה וידיד הי . נמרוד נאבק , על כן , באברהם , באלוהיו ובאמונתו ( ב , . ( 260 בספרות התלמודית , שממנה שאב מוחמד רבים מרעיונותיו , מופיע נמרוד ברודפו העיקרי של אברהם , שהשליכו לכבשן לוהט , משום שסירב לעבוד לפסילי אבותיו . מקורה של אגדה זו הוא , אולי , במוצאו של אברהם מאור כשדים ( בר' טו , ז ) ( המלה אור בהקשר זה מתורגמת לאור הבוקע מלהבה . (  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל