נוח (נוח)

נוח נמנה עם הדמויות המקראיות הנעלות ביותר . הוא נחשב בעיני מוחמר לאחד מבחירי אלוהים , נביאו ושליחו . פרק שלם בקוראן מוקדש לו ( סורה עא , ( שבן הוא ראה בחיי נוח מעין פרוטוטיפ לחייו הוא . נוח מתואר כמוכיח בשער , המזהיר את בני עמו מהאסון הצפוי להם אם לא יחדלו לחטוא , ומנסה להחזירם אל דרך הישר , אך ללא הועיל ( ז , . ( 61-57 נוח מעיד שהוא חזה בעיני רוחו שעליו לבנות תיבה ( יא , . ( 39-38 כאשר אללה ציווה עליו ועל בני משפחתו להיכנס לתיבה , היסס אחד הבנים , ואללה הטביעו במי המבול . לפי אגדה המובאת בידי מסעודי , המלאך גבריאל הביא לתיבה סרקופג ובו עצמות אדם . על התיבה היו ארבעים נשים וארבעים גברים , ומקץ חמישה חודשים הם הגיעו ליבשה ויסדו עיר בשם "תמינין" ( שמונים . ( במסורת המאוחרת נזכר כיצד הם חילקו ביניהם את האנושות : שם היה אבי הערבים , הפרסים והנוצרים ; יפת היה אבי התורכים והסלבים ; חם היה אבי הקופטים כהי העור והברברים ( בשל חטאיו . ( קבר נוח מזוהה על ידי המוסלמים בשלושה מקומות : בכרך נוח שבבקעת הלבנון , בכפר דורה מדרום לחברון וליד כרך בירדן . בת נוח : לפי המסורת המוסלמית ( שאינה נזכרת במקרא ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל