קין והבל (קביל והביל)

הקוראן חוזר על הנוסח המקראי ( בר' ד , ( ומביא מסורות נוספות ( שמקורן יהודי בעיקרו : ( לאחר שקין רצח את אחיו , אלוהים שלח עורב כדי להראות לו כיצד לקבור את גופתו ( ה , . ( 34 בנסיון להתחקות אחר שורשי הסיפור , המסורת המאוחרת גורסת , כי לקין והבל היו אחיות תאומות בשם אקלימה ולבודה , וכי כל אחד מהאחים היה אמור לשאת את אחותו התאומה של אחיו . ברם , קין , שאחותו התאומה היתה יפה בהרבה , סירב לשאת את זו של הבל . האחים החליטו , לפי הנוהג המקובל , להעלות קורבן , שלפיו יוכרע הדין מגבוה . לאחר שהאש שירדה משמיים כילתה את הקורבן של הבל , קם קין על אחיו והרגו ( לפי אחת הגרסאות — בהתערבות השטן , שהופיע לפניו כשהוא מולק את ראשה של ציפור בדי להמחיש לו את אשר עליו לעשות ) ונשא את אחותו התאומה . מאחר שהיה זה המוות הראשון בתולדות האנושות , קין לא ידע את אשר עליו לעשות , ונשא את גופת אחיו המת בשק על גבו במשך שנה תמימה , כדי להגן עליו נגד עוף השמיים וחיית השדה , עד שהעורב הביאו בסוד הקבורה . בסיפור המובא בקוראן ( ה , , ( 35-30 לא מוזכרים שמות והם מובאים רק בספרות החיצונית . רוב המקורות מסכימים , שהקורבן  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל