פנים בניין קבר שמואל הנביא (נבי סמואל‭.(‬ ציור מ־1854