קברו של נבי גנדה, המזוהה כגר בן יעקב. נמצא ממערב לרחובות. צילום מ־930ו בערך.