קברי הנביאים באסלאם

אלי שילר המסורת המוסלמית מצביעה לא אחת על קברי אישים מקראיים הנמנים ברובם עם קברי הקדושים היותר חשובים עבורם בארץ ישראל . קדושים אלה נקראים בפיהם נבי , כלומר נביא ( רבים ; אנביא . ( המסורת המוסלמית מצביעה על קברי קין , הבל ושת באזור חברון . דרומית מזרחית לחברון נמצא מסגד "נבי קין / ' ע"ש קין בן אדם . המקום pw על ידי המוסלמים ואגדות רבות נרקמו אודותיו . במקום מראים סלע , שעליו התפלל אברהם אבינו , וסמוך לו סלע אחר עם סימני עקבותיו של לוט . מוג'יר א דין מזכיר , בשנת , 1495 את המקום בשם " מסג'ד אל יקיף , ואומר שפה עמד אברהם והביט על מהפכת סדום ועמורה וקרא : " הדה הוא אל חק אל יקיף — זו היא האמת הנכונה . בקרבת נבי יקין מצויות "ח' יקיף , המזוהה עם העיר קין ( יהו' טו , נז ) שבנחלת שבט יהודה , ומכאן אולי המסורת על קברו של "נבי יקין , " הנביא קין , במקום זה . בסוריה , על אחד מהרי מול הלבנון במקום "שוק ואדי ברדה" ( שוק נחל אמנה , ( מתנשא הקבר של נבי הביל — הנביא הבל . השם , הדומה להבל , שימש ודאי יסוד למסורת שקבעה פה את קברו . בבשית שבסמוך לגדרה היה מסגד בעל כיפות לבנות , שבו הצביעו על קבר הנביא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל