קבר חולדה הנביאה בהר הזיתים המקודש לבני שלוש הדתות, כשכל דת מקדשת דמות אחרת (ר' עמ' ‭.(58‬ לאחרונה חודשה מסורת קדושת המקום על־ידי יהודים