פולחן הקדושים בקרב יהודים ומוסלמים — השווה והשונה

קיים דמיון רב בין פולחן הקדושים היהודי והמוסלמי . סגולותיהם המיוחדות של הקדושים בשתי הדתות וסיפורי הנסים הקשורים בהם , עומדים במרכז הפולחן והעליה לרגל לקבריהם . יצוין , עם זאת , שהזהות במעמדם של הקדושים ובהתייחסות אליהם אינה נובעת מהשפעה הדדית , אלא בראש ובראשונה מגורמי היסוד וקווי האופי המייחדים את "פולחן הקדושים" באשר הוא , שהוא תופעה אוניברסלית ( אף שהיא רווחת במיוחד בארצות אגן הים התיכון . ( עם זאת , זיקת הגומלין בין שתי הדתות תורמת להתפתחות הפולחן וגיוונו . מעניין לציין שפולחן הקדושים ביהדות ובאסלאם כאחד , הגיע לשיאו בצפון אפריקה דווקא , ומרבית המחקרים החשובים מתמקדים באזור זה , כולל בקרב היהודים . התכונה החשובה ביותר של הערצת הקדושים כמחוללי נסים , קיימת באותה מידה ביהדות ובאסלאם ורוב מעשי הנסים האופייניים לאנשי מופת באסלאם , ידועים גם ביהדות ( ר' עמ' . ( 28-27 רבים מהנסים העל טבעיים ויוצאי הדופן משותפים לקדושים יהודים ומוסלמים , כגון "קפיצת הדרך" והעברת אנשים למרחקים , או התערבות בכוחות הטבע , כגון הורדת גשמים . לא אחת נהגו המוסלמים להסתייע גם בקברי קדושים יהודים , כאשר תפילותיה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל