מיקומם של קברי הקדושים

רוב קברי הקדושים מצויים בכפרים עצמם או בסמוך להם . אין כמעט כפר ערבי בארץ , שאין בו לפחות קבר קדוש אחד , ובדרך כלל מצויים בו קברי קדושים רבים - אחד בתוך הכפר ואחרים מחוצה לו . אחד הקברים הנמצא בתוך הכפר מוסב , בדרך כלל , למסגד . כך , למשל , מצויים ארבעה עשר קברי קדושים בכפר עוורתה - אחד עשר בכפר עצמו ושלושה בסביבתו ; בענתה - שבעה קברים ; ביריחו - שישה . קברי קדושים רבים נמצאים בשטח פתוח , על פסגות הרים ובעמקים , לא אחת במרחק ניכר מהכפר לו הם שייכים . קברים מסוימים מחוץ לכפר נערצים גם על תושבים אחרים , כגון קברו של שיח' א סידרי בפאתי הכפר ענתה , הנערץ על הבדווים המתגוררים ממזרחו . הקברים נמצאים ברוב המקרים על פסגות ההרים או על מורדותיהם , ונראים היטב ממרחקים . מעטים יחסית הקברים הקדושים הממוקמים בעמקים . במקרה זה הם תמיד בנויים במקום בולט יחסית , במסעף הוואדיות , כדי שייראו מרחוק ומכיוונים שונים . בין הקברים הקדושים המצויים בכפרים באזור ירושלים , כ / 0 ס 75 מצויים על פסגות ההרים . מיקום זה אינו צריך להפתיענו , שכן כבר מימים קדומים היה מקובל לבנות מקדשים על ראשי ההרים ( יח' ו , ב . ( ר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל