קברי נשים קדושות

יש טוענים כי לאשה אין מקום בקרב הקדושים וכי קדושה וגן עדן נועדו לגברים בלבד . כך , בדרך כלל , מתייחסים למעמד האשה בחוק וחיי הדת . ואולם , מבחינה היסטורית , השפלת הנשים באסלאם הינה תוצאה של השפעות חברתיות ולא של עקרונות דתיים . כבר בראשית האסלאם היתה לנשים השפעה על ענייני ציבור ובתנועות הפוליטיות , והיו אף כאלה שהשתתפו בקרבות והן לא נפלו מהגברים . האסלאם מעניק לנשים שוויון זכויות מלא . מעמדן בקהילות המוסלמיות העתיקות היה איתן , והדרך היתה פתוחה בפניהן להגיע להישגים זהים לגברים בתחום חיי הדת ובתודעת המאמינים . נשים נערצות הגיעו אפילו לדרגת "ואלי" ( קדושה . ( עיון בתולדות האסלאם וקברי הקדושים מצביע על היותן של קדושות ( שיח'יות ) מהתקופות הקדומות ביותר ועד ימינו . שמותיהן , אדיקותן ומעשי הנסים שחוללו מוזכרים בהערצה , ומהן שאף זכו ללוויות מפוארות . ברוב המקורות העוסקים בחיי הקדושים , נזכרות גם קדושות רבות , ומעשי הנסים שלהן לא פחות מרשימים מאלו של הגברים . בתחום הקדושה קיים שוויון זכויות מלא בין המינים . הנשים הקדושות לא צמחו מזרם האסלאם הלוחמני והתוקפני אלא מהזרם המיסטי והסגפן באסלאם , הכו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל