מנחות וחפצים בקברי קדושים

מתנות ומנחות המובאות ל"מקאם" הן בדרך כלל מהסוג המשמש לאחזקתו ולעיטורו . מרבית המנחות פשוטות ביותר , כך שאפילו הפלאחים העניים לא יתקשו להביאן . המנחות המקובלות הן שמן וקטורת . יותר מכל נוהגים להביא שמן זית , שכן הזית הוא " עץ האור" במסורת המוסלמית , ונחשב לעץ מקודש . על תכונותיו העל טבעיות אנו למדים מכך , שהוא "מסוגל לחיות" כבשר ודם , כפי שמומחש הדבר ב"עץ הזית של הנביא" בהר הבית . עץ הזית נקרא "העץ המקודש , " ונשבעים בשמו . הוא ניתן לאדם וחווה לאחר שגורשו מגן עדן , והוא גם העץ הראשון שהופיע לאחר המבול . האגדה הערבית מספרת , שאדם הראשון סבל ממחלת עור וביקש את עזרת הבורא . מלאך שנשלח משמים ציווה עליו לטעת עץ זית , שבעזרתו ימצא מזור לכל מדוויו . הפלאחים נשבעים בשמו של עץ הזית . הם נוהגים להביא בקבוקים או צפחות עם שמן זית לקברי הקדושים , כעדות עשרות כלי הקיבול שבמקום . הנודרים נדר בשם הקדוש מביאים למקום שמן זית . בעבר נהגו להדליק ליד הקבר נרות שמן פשוטים , עשויים חרס , ולהשאירם שם . עוד נוהגים להביא למקום קטורת , הנמסרת לשמש , או שמבעירים אותה מיד עם הבאתה . מנחות אחרות כוללות מחצלות , שטיח...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל