העצים ליד קברי קדושים

ליד מרבית קברי הקדושים צומח עץ עבות ולעתים מספר עצים או חורשה . הם מהווים חלק בלתי נפרד ממכלול הקבר ונתקדשו בזכותו . חל איסור חמור לפגוע בעץ זה או ליטול מפריו , אלא לשימוש הקבר , והעובר על כך יענש על ידי הקדוש במלוא חומרת הדין . הפלחים נוהגים להפקיד תחת עצים אלה את כליהם ויבוליהם , בהיותם משוכנעים שאיש לא יעז לגעת בהם . העצים הנפוצים ביותר ליד הקברים הם האלון , התאנה , החרוב והזית ( ר' ביתר פירוט בעמ' . ( 164-147  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל