תבנית קברו של אל עוזיר (עוורתה) (לפי ת. כנעאן) א. מקום מוגבה ב. מצבת קבר ענקית ג. חדר ובו כתובת שומרונית על הקיר המערבי. מתחת לכתובת, שלוש גומחות ד, ה, ו. שלושה חדרים. באמצעי, כתובת שומרונית. בחדר השלישי (ו) מבשלים אובל עבור המבקרים ז, ח. שני עצי אלה ט. עצי חרוב י. עץ דקל יא. פתח רבוע המוליך למערה יב. חתך אלכסוני בקבר אל עוזיר. לקברים אחרים בעוורתה צורה דומה יג חתך בכיפת המבנה המורכבת משמאל: קבר שיח' יאסין בדיר יאסין; עיטורים ליד המחראב (לפי ת. כנעאן)