בדים הקשורים לחלון הבניין המנציח את מקום מושבו של שלמה המלך בהר הבית (כורסי סולימאן)