מקום "ברית בין הבתרים" בחרמון, לפי המסורת המוסלמית המקומית