מצבת קבר ר' מאיר בעל הנס בטבריה, 1890 בערך. כנראה, הצילום הקדום ביותר של אתר זה