הקדמה

משה שרון קברי קדושים באסלאם הסוני והפעילות הפולחנית שהתפתחה סביבם , הינם ביטוי מובהק לדת עממית . הריחוק בין האל למאמיניו במסגרת הדת הממוסדת , שבה הטקסים והפולחן מאורגנים בסדר קבוע , אין בהם לענות על ציפיות המאמין הפשוט המבקש את קרבת האל בדרך בלתי אמצעית , כדי שיעתיר עליו את ברכתו ויענה על מבוקשו , בחיי היומיום . האסלאם אינו שונה מדתות אחרות בעניין זה . מידת הריחוק בין המאמין לאל במסגרות הדת הממוסדות אינה פחותה מזו שביהדות . ואולם , לצד הדת הממוסדת התפתחה באסלאם מערכת מקבילה של דת עממית , שחיפשה דרכים שונות לקשר עם האל ושלוחיו . אמירה ומעשה חברו יחדיו כדי לקרב את משאלות האדם בפני האל . נציין להלן שתיים מן הדרכים הללו , אשר לפחות אחת מהן מקורותיה מצויים בקוראן עצמו . הדרך האחת היא "ההפעלה בקריאה , " והאחרת — "ההפעלה במקום . " הפעלת הנעלם בקריאה , כלומר , על ידי השמעת נוסחים מסוימים שמטרתם לגרום לשינוי המציאות , מצוינת בערבית על ידי המלה "דועאא , " שפירושה "קריאה . " לדועאא אופי מאגי בהקשר הנדון . על ידי הקריאה , משפיע המאמין על הנעלם לעשות כרצונו . קיימת ספרות ענפה בנושא זה , הנמצאת "בשו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל