דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ־ישראל

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 118 - 117 שנה שמונה עשרה נובמבר / 1996 כסלו תשנ"ז עורכי הסדרה : גבריאל ברקאי ואלי שילר  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל