פסיפס של הקיסרית רולנח והקיסר חרקליוס בכנסיית הקבר (לא נשתמר‭.(‬ ציור יחידאי של חורן