עיטון - מבט אלכסוני על מערכת-חמשתור מתוך "מערכות-חמסתור בשפלת יחודח"