ביקורת ספרים

מעוכות-המטתור בשפלת יהודה מאת עמוס קלונר ויגאל טפר הוצאת הקיבוץ המאוחר והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , 428 . 1987 עמי . הספר עוסק בחקירת מערות המסתור בתקופת מרד בר-כוכבא , שבהן רב עדיין הנסתר על הנגלה . הספר כולל ארבעה שערים : מבואות , מערכות המסתור , דיונים ונספחים . כל שער כולל פרקים שנכתבו לא רק בידי המחברים העיקריים . בשער הראשון מבוא גיאוגרפי תיאולוגי והתייחסותם למערכות המסתור בשפלת יהודה . עוד מופיעים שני פרקים נפרדים , של כל אחד מן המחברים , על תולדות המחקר ושיטת חקירת מערכות המסתור . השער השני , מביא לראשונה , בלווית צילומים ותכניות , יותר משלושים מערכות-מסתור בשפלה . למערכות המסתור בשפלה מצטרפים תיאורי מערכות בהר ובמדבר יהודה וכן בגליל . העבודה בגליל נעשתה בידי יגאל טפר ויובל שחר , המגדירים את המערכות שם כ"מסתורים תת-קרקעייס" ( ולא "מערכות מסתור" כבכל הספר , ( ואף מסכמים את מחקרם בדיון נפרד . בסך הכל מתוארות בספר 60-כ מערכות מסתור . גם אם מבחינה מחקרית הן מהוות את עיקר חשיבותו של הקובץ הרי אין זה הפרק המרתק ביותר . מטבע הדברים חוזרים התיאורים על עצמם ורבים בהם הפרטים הטכני...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל