פחח יהודי בעיר העתיקה ‭(1875)‬ באריאל ‭58-57‬ עמ' ‭,84‬ פרסמנו תמונה של פחח יהודי, שצולמה בידי הצלם הצרפתי הנודע פליקס בונפיס. פרטים על האיש לא היו ידועים לנו. והנה בימים אלה התקשר אלינו מר יונתן די זהב וסיפר בהתרגשות רבה כי זיהה בתמונה את אבי סבו, יהודה צבי גולדשטיין. היה זה הפחח היהודי היחידי בעיר העתיקה והוא נקרא משום כך "בלכר'' (שפרושו באידיש פחח‭.(‬ הוא גר בעיר העתיקה והחנות היתה בגבול הרובע המוסלמי. הוא עלה לארץ מאודיסח בשנת 1865 ואת מקצוע חפחחות למד ברוסיה. נכדו היה הסופר וקריין הרדיו אפר