תקרת אוגוסטח ויקטוריה (בניין חכנסיחן, שניזוקח ברעש