פליטים מהכפר א-טור שעל הר הזיתים, שנמלטו בעקבות הרעש