פינוי תהריסות מבניין על הר הזיתים שהתמוטט ברעש, במהלכו מצאו שלושה אנשים את מותם